Suomen rukousarmeija tiivistää rivejään - TV7:n rukousviikot maakunnallisia

SUOMEN RUKOUSARMEIJA TIIVISTÄÄ RIVEJÄÄN

"Työ on suuri ja laaja, ja me olemme muurilla hajallamme, kaukana toisistamme. Missä kuulette torven soivan, sinne kokoontukaa meidän luoksemme. Meidän Jumalamme sotii meidän puolestamme." Nehemia 4:19-20

Mitä?

Jumala kutsuu kaikkia Suomen rukoilijoita liittymään yhteen maakunnittain. Siten jokainen rukoilija voi palvella omalla paikallaan ja Suomen kattaa jatkuva rukous. Rukoilijat rukoilevat yhteisten rukousaiheiden puolesta viikosta toiseen, kunnes voittoja saadaan. Suomi on jaettu 12 maakunnalliseen alueeseen, joista jokainen vastaa vuoroviikollaan rukouksesta Suomen puolesta. Jokaiselle maakunnalle tulee noin neljä rukousviikkoa vuodessa.

Miksi?

Suomi ja koko maailma on syöksymässä nopeasti Jumalan vihan ja tuomioiden aikaa. Juuri samaan aikaan Jumala kutsuu Suomessa kristittyjä mukaan rukousarmeijaan, jolla on Jumalan antama auktoriteetti torjua vihollisen hyökkäyksiä ja julistaa ennalleenasettamista kansamme ylle. Kansallamme on toivoa, ja pelastuksen avaimet on annettu rukoilevalle seurakunnalle.

Kenelle?

Jokaista suomalaista, Suomessa asuvaa tai Suomen sydämelleen saanutta kristittyä kutsutaan mukaan. Tiedämme jo historiasta, kuinka on käynyt maille joissa on turvauduttu Jumalaan huudoin ja rukouksin, ja miten vastaavasti on käynyt maille joissa on eletty välinpitämättömästi kun Jumala kutsunut rukoilemaan, ettei maata hävitettäisi. On aika herätä ja valmistautua! Tämä on kutsu rukoustaisteluun, jonka voitto on valmistettu Golgatalla.

Miten?

Ilmoita itsesi, rukousryhmäsi ja/tai seurakuntasi TV7:n rukouskoordinaattori Marita Rautiolle joko nettisivujen kautta tai sähköpostilla Maritalle.

Ilmoittautuneet saavat rukousviikkonsa alkaessa rukouskirjeen, jossa on ajankohtaisia rukousaiheita ja edellisten viikkojen rukoilijoiden saamia viestejä Herralta.

Milloin?

Vuoden 2016 loppuvuoden maakunnalliset rukousviikot

 • 42 (17.-23.10.2016) HKI-Espoo-Vantaa
 • 43 (24.-30.10.2016) Lappi
 • 44 (31.10.-6.11.2016) Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
 • 45 (7.-13.11.2016) Savo
 • 46 (14.-20.11.2016) Pohjois- ja Etelä-Karjala
 • 47 (21.-27.11.2016) Kymenlaakso
 • 48 (28.11.-4.12.2016) Häme
 • 49 (5.-11.12.2016) Keski-Suomi
 • 50 (12.-18.12.2016) Keski- ja Etelä-Pohjanmaa
 • 51 (19.- 25.12.2016) Satakunta
 • 52 (26.12.2016- 1.1.2017) Varsinais-Suomi

Vuoden 2017 viikot ovat oheisessa liitteessä.

Kuinka rukoilemme?

Rukousviikolla rukouksen aika, tapa ja muoto on vapaasti päätettävissä sen mukaan miten resursseja on ja miten Pyhä Henki johtaa. Esimerkiksi voit rukoilla puhelimessa rukousparin kanssa, järjestää rukousketjuja, 24/7-rukousta, rukouskokouksia, rukouskävelyjä jne. Yhteiset rukouskokoukset ovat voimallisia ja yhteys toisten rukoilijoiden kanssa rohkaisee.

Maakunnat voivat jo hyvissä ajoin sopia erilaisista rukoustapahtumista omien rukousviikkojensa aikana. Ilmoittakaa tällaisista tapahtumista marita.rautio@tv7.fi niin tiedotamme niistä TV7:n nettisivuilla ja Facebookissa.

Kerro rukousviikon päätyttyä, jos Herra on antanut ilmestystä tai sanaa, lähetä siitä tietoa sähköpostilla alla olevaan sähköpostiin. Tiedot lähetetään viikon alkaessa seuraavalle rukousvuorossa olevalle maakunnalle, ja näin Pyhä Henki saa ohjata rukoilijoita lähes reaaliaikaisesti.

Seuraavat PAASTO ja RUKOUS -päivät Suomen puolesta:  20.10. ja 15.12.2016

TV7 järjestää joka toinen kuukausi kansallisen paasto- ja rukouspäivän ja sen yhteydessä suoran rukousohjelman. Ohjelmassa kuullaan myös raportteja maakuntien rukousviikoilta.

Lisää tietoa nettisivuilla: http://www.tv7.fi/suomen-rukousviikot/

Marita Rautio
TV7 rukousviikkojen koordinaattori
puh. 040 557 0390
s-posti: marita.rautio@tv7.fi
www.tv7.fi