Kansallinen rukousverkosto

Kansallinen rukousliikkeiden verkosto (KRV) on vapaamuotoinen verkostomaiseen toimintatapaan perustuva yhteys. Verkoston yhteys ei perustu opilliseen yhtenäisyyteen rukouksesta, vaan keskinäiseen rakkauteen ja kunkin rukousaloitteen erityispiirteiden kunnioitukseen.

Kansallinen rukousliikkeiden verkosto on syntynyt palvelemaan kaikkia rukouksesta kiinnostuneita. KRV sai alkunsa 1998, jolloin eri rukousliikkeiden johtajat kokoontuivat eduskuntaan pastori Antero Laukkasen järjestämään kutsutilaisuuteen. Tapaamisessa aloitettiin  jatkokohtaamiset nimellä Kansallinen rukousliikkeiden forum (KRF).

Rukousverkostolla ei ole varsinaista omaa toimintaa. Verkosto keskittyy jakamaan informaatiota rukouksesta, kansallisesti tärkeitä rukousaiheita ja olemaan Suomalaisen rukouksen linkki kansainvälisiin rukousliikkeisiin.  Jokainen rukousverkostossa oleva toimija vastaa omasta toiminnastaan, sen sisällöistä, toimintatavoista ja teologiasta.

Kansallinen rukousverkosto rohkaisee yhteiseen rukoukseen Suomen ja Euroopan puolesta. Kerromme rukoukseen liittyvistä tapahtumista ja toiminnasta. Haluamme rakentaa ja rohkaista yhteyttä eri rukoustoimijoiden välillä. Haluamme olla osa Euroopan rukousperhettä.   

Rukousverkosto haluaa pitää esillä ja jakaa kansallisesti ja kansainvälisesti merkittäviä rukousaiheita. KRV ei ota kantaa eri rukousliikkeiden toimintaan ja rukousaloitteisiin, vaan rohkaisee yhteiseen rukoukseen.

KRVllä ei ole nimettyjä johtajia, vaan tällä hetkellä viiden henkilön muodostama työryhmä, joka valmistelee yhteisiä kohtaamisia, joiden aikana rukoillaan ja keskustellaan siitä, mikä on ajankohtaista rukouksen rintamalla joka voidaan jakaa kaikille. Työryhmä on muodostunut luontaisten ystävyyksien pohjalta ja yhteisestä kiinnostuksesta rukoukseen.

Työryhmää vetää tällä hetkellä Majakka-seurakunnan pastori Antero Laukkanen

Voit ehdottaa Rukousverkoston sivuille sisältöä.
Lähetä teksti ja kuvamateriaali osoitteeseen:

rukousverkosto@gmail.com