Rukousverkosto

Rukoushaasteita

KUTSU RUKOUKSEEN KOKO SUOMELLE

Kansanedustajana ja pastorina, pyydän kaikkia suomalaisia ja Suomessa asuvia kääntymään rukouksessa Jumalan puoleen.
Edessämme on vaikeat ajat, joka koskettaa meitä kaikkia yhteisesti. On nöyrtymisen aika, on aika polvistua, niin kuin teimme sotien aikana ja pyysimme Jumalaa olemaan meille armollinen ja varjelemaan maamme ylivoimaisen vihollisen edessä. Nyt uhkana on näkymätön vihollinen, jonka eteneminen on hallitsematon ja arvaamaton. Sotien aikoina kirkot täyttyivät, nyt epidemia on sulkenut kirkot. Silloin polvistuttiin päivittäin klo 12.00 kirkonkellojen soidessa, kodeissa, kaupoissa, pelloilla, kaikkialla. Kukin omin sanoin ja tavoin. Rukous oli yhteinen hätähuuoto, kuin kansakunnan sydämenlyönti. Samoin voimme tehdä nyt. Erityisesti muistakaamme kaikkia niitä, jotka tekevät taukoamatta työtä sairastuneiden hyväksi ja löytääkseen viisauden ja keinot epidemian taltuttamiseksi. 

Raamattu: Toinen Aikakirja 7:14 ”Jos minun kansani, jota kutsutaan minun nimelläni, nöyrtyy ja rukoilee ja etsii minun kasvojani ja kääntyy pahoilta teiltään, niin minä kuulen taivaasta, annan anteeksi sen synnit ja teen sen maan jälleen terveeksi.” Jakakaa tätä, kutsutaan yhdessä koko Suomi rukoukseen.

Terveisin / With Best Regards
Antero Laukkanen
Kansanedustaja
Kehotus rukoukseen

Rakkaat kristityt sisaret ja veljet Herrassa Pohjoismaissa

Se mitä kirjoitan tielle, teen sen todella sydämestäni. jos koet, että tämä on totta Jumalan sanan ja pyhän Hengen todistuksen mukaan, välitä tämä tuntemillesi Jumalan lapsille.
Vastuu - avain pelastukseen
 
Kristillinen kirkko, Jumalan seurakunta ja kaikki jotka kutsuvat itseään kristityiksi, meillä on nyt vastuu ja avain siten että koronaepidemia päättyy maassamme. Kuinka rukoilla? Meidän täytyy ensisijaisesti rukoilla kristillisen seurakunnan puolesta ja kaikkien niiden puolesta, jotka kutsuvat itseään kristityiksi. Sen jälkeen meidän tulee rukoilla sen hädän ja kriisin puolesta, joka kohtaa tavallisia ihmisiä. 
 
Mitä Jumalan sana sanoo?
Jumalalla on hallintavalta! Hän ”saattaa kaiken tapahtumaan tahtonsa ja päätöksensä mukaisesti” Ef 1:11
Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä Matt. 28.18. Jeesus puhui näin itsestään. Hän tulee hallitsemaan loppuun asti. Jumala haluaa, että me astumme sisään hänen suunnitelmaansa ja tahtoonsa. Meidän suunnitelmamme ja tahtomme eivät ole ensisijaisia. Pahimmillaan meidän rukouksemme voivat olla melko itsekkäitä. Ja silloin meidän rukouksemme ovat ainoastaan hyviä ehdotuksia siitä, mitä me katsomme, että Hänen pitäisi tehdä meidän puolestamme. Jumalalla on suunnitelma Pohjoismaita varten. 
Ruotsinkielinen raamatunkäännös sanoo Luukkaan evankeliumin 1. luvun 37. jakeen näin: Yhdessä Jumalan kanssa mikään ei ole mahdotonta. 
 
Meidän pitää tehdä yhteistyötä Jumalan kanssa. Hän on päällikkö! Jeesus Kristus on Herra! 
Raamatun kirjoitukset ovat pelastukseksi meidän maallemme ja ihmisille. 
 
Ota Raamattu käteesi ja lue seuraavat jakeet ajatuksella: 2 Aik 7. luku
Huomaa erityisesti jae 13, joka puhuu siitä, että Jumala lähettää ruton. Jakeessa 14 selitetään mitä meidän tulee tehdä ja mitä Jumala lupaa tehdä. 
 
Meidän pitää:
1.       nöyrtyä toinen toistemme ja erityisesti Jumalan edessä
1.       rukoilla ( Käytä Isä meidän-rukousta) - rukoile kuten Pyhä Henki johtaa
2.       Etsi Herraa (me etsimme muita paikkoja)
3.       Käänny pahoilta teiltäsi (meidän helmasyntimme ja ne asiat mihin luotamme ja jotka eivät miellytä Jumalaa) Olkaamme avoimia hänelle ja annetaan Hänen kertoa meille, mitä meidän pitää tunnustaa
 
Silloin Herra toimii
·         kuulee meitä taivaasta. (Hän kuulee meidän rukouksemme)
·         antaa meille anteeksi meidän syntimme (Jeesus on lunastanut meidät ja olemme tunnustaneet syntimme hänelle)
·         HÄN parantaa maamme (Vain Herralla on valta ja voima tehdä se. Kun Hän on antanut lupauksen, Hän myös seisoo sanojensa takana ja tekee mitä hän on luvannut. Jumala on uskollinen)
 
Me voimme kiitollisuudella lukea nämä kohdat Raamatusta. Psalmi 91 ja Heb 13:20-21
Eräs rakas veli soitti minulle, kun olin tätä kirjoittamassa. Hän oli juuri saanut profeetallisen tervehdyksen, joka oli seuraava: Vain Jumalan kansa voi kääntää laivan. 
 
Lämpimät veljelliset terveiset,
Gunnar Brudeli
Pohjoismainen rukousyhteys

Rukousverkosto

Kansallinen rukousliikkeien verkosto (KRV) on vapaamuotoinen yhteydenpitoverkosto. Rukousyhteys ei perustu opilliseen yhtenäisyyteen vaan keskinäiseen kunnioitukseen. Rukousverkosto on kokoavaa yhteistyötä, eikä se vastaa yksittäisten toimijoiden tapahtumasisällöistä.

Yhteystiedot: rukousverkosto@gmail.com

Copyright © 2020